Priser

Kr. 590,- er vår timepris. For
eiendomsoverdragelse er prisen kr. 650,-