Priser

Kr. 599,- er vår timepris.

For eiendomsoverdragelse er prisen kr. 650,-