Priser

Kr. 590,- er vår timepris. For

eiendomsoverdragelse er prisen kr. 650,-