Priser

Kr. 699,- er vår timepris.

For eiendomsoverdragelse er prisen kr. 800,-