Priser

Kr. 659,- er vår timepris.

For eiendomsoverdragelse er prisen kr. 700,-